Firma nasza działa na rynku międzynarodowym od 12 lat. W tym okresie nieustannie podnosimy poziom naszych usług i jakość produkcji europalet i palet. Firma Elko oferuje:

         TRANSPORT:

  • Świadczymy usługi transportu międzynarodowego, przewozu ładunków do krajów Europy zachodniej. 

  • Wszystkie posiadane pojazdy odpowiadają warunkom do przewozu materiałów niebezpiecznych we wszystkich klasach, a kierowcy są odpowiednio przeszkoleni 
    w zakresie ADR.

  • Firma posiada ubezpieczenie ładunków w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym.

        PALETY:

  • Zajmujemy się  produkcją  palet płaskich.

  • Posiadamy licencję EPAL na produkcję europalet.

  • Spełniamy wymagania fitosanitarne IPCC w zakresie komorowego suszenia wyrobów z drewna potwierdzone certyfikatem. 

Jednocześnie oferuje dowóz europalet i palet
do wyznaczonego przez klienta miejsca w kraju i za granicą

 


Firma Elko posiada licencje EPAL o numerze PL-137 na produkcje palet EUR.


Certyfikat IPCC nr 358-BDZ-18/2005 w zakresie komorowego suszenia drewna w aspekcie wymogów fitosanitarnych.


EUROPALETY - SKUP - SPRZEDAŻ


FORMULARZ KONTAKTOWY

Nazwa firmy lub imię i nazwisko:

Telefon / email:

Treść: